Sürgündə unudulmuş xalq: Axıskalılar

Sürgündə unudulmuş xalq: Axıskalılar  

Axıska adlanan ərazi Qafqazın cənub-qərbində, Gürcüstanın qərbində, Ermənistanın şimalında, Gürcüstanin Türkiyə cümhuriyyəti ilə həmsərhəd hissəsində yerləşir. Ahıska, Adıgün, Aspinza, Ahalkələk, Bagdanovka və s. kimi hissələrdən ibarət olan,ümumiyyətlə Ahıska bolgəsi kimi məşhur olan bu qədim türk yurdu Qara dənizin şərqində yerləşib, olduqca önəmli strateji əhəmiyyətə malikdir. Bu bölgənin əhalisi türk olub,yaşadıqları yerin adı ilə...